Ebook Y khoa  - Chia sẽ kiến thức y khoa
Sinh lý
Sinh lý bệnh

Sinh lý bệnh

Nội dung giảng dạy sinh lý bệnh gồm có hai phần: Sinh lý bệnh đại cương: Gồm các khái niệm và quy luật chung nhất về bệnh; sinh lý bệnh…
Giải phẩu
Bệnh tuyến vú

Bệnh tuyến vú

Giải phẫu Bệnh tuyến vú Bệnh tuyến vú TS. Nguyễn Thế Dân CN Bộ môn Giải phẫu bệnh Học viện quân y Dưới đây là một số bài giảng về…

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN
Ebook Y Dược Huế

Bạn đăng ký mail nhận tin mới từ bài giảng Y Dược Huế, chúng tôi sẽ gỡi những thông tin mới nhất tới mại bạn