Archives for Ký sinh trùng

image-376
image-376

Giun móc mỏ, giun lươn

Mục tiêu: - Nắm chắc được đặc điểm sinh học và vai trò y học của giun móc mỏ, giun lươn. - Nắm được các biện pháp phòng chống.       Link tải: Đây   Nguồn: Học viện quân sự Bộ môn Sốt rét – Ký sinh trùng & côn trùng TS Nguyễn Ngọc San
Read More »
image-370
image-370

Đại cương nấm

Mục tiêu: - Trình bày được đặc điểm sinh học của nấm. - Nêu vai trò y học của nấm. - Trình bày nguyên tắc phòng chống bệnh nấm. Link tải: Đây   Nguồn: Học viện quân sự Bộ môn Sốt rét – Ký sinh trùng & côn trùng TS Nguyễn Ngọc San
Read More »
image-365
image-365

Bệnh rốt rét

Mục tiêu: - Nắm được đặc điểm lâm sàng của bệnh sốt rét. - Phân biệt các thể bệnh sốt rét và chẩn đoán sốt rét - Nguyên tắc và mục tiêu điều trị, các nhóm thuốc sốt rét và các thuốc sốt rét được sử dụng trong chương trình phòng chống sốt ...
Read More »
image-360
image-360

Đại cương ký sinh trùng

Mục tiêu: - Nắm được khái niệm về ký sinh trùng, vật chủ và ổ bệnh thiên nhiên. -  Nắm được các nội dung nghiên cứu môn học ký sinh trùng - Nắm được tác động qua lại giữa ký sinh trùng và vật chủ Link tải: Đây   Nguồn: Học viện quân sự Bộ môn Sốt rét ...
Read More »

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN
Ebook Y Dược Huế

Bạn đăng ký mail nhận tin mới từ bài giảng Y Dược Huế, chúng tôi sẽ gỡi những thông tin mới nhất tới mại bạn