Tag archives for Vi sinh

image-1010
image-1010

Vi sinh vật – BS Đoàn Thị Nguyện

NXB Giáo Dục 2009  Đoàn Thị Nguyện, 328 Trang Sinh học đại cương nghiên cứu sự phát triển và hoạt động sống của vi sinh vật, vai trò của chúng trong tự nhiên. Những hiểu biết này rất cần thiết khi nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau có liên quan đến ...
Read More »
image-1007
image-1007

Vi sinh vật y hoc – GS.TS Lê Huy Chính

 Vi Sinh Vật Y Học Thông tin tác giả GS.TS.BS.Lê Huy Chính Hiện nay Vi sinh vật học nói chung và Vi sinh vật Y học nói riêng đang có những bước phát triển vượt bậc về sự hiểu biết của con người với thế giới của những sinh vật nhỏ bé. Ngày ...
Read More »
image-326
image-326

[ĐH Y HUẾ]: Tập Hợp Bài Giảng Vi Sinh

BG Y Huế: Bacteriophage BG Y Huế: Bạch Hầu BG Y Huế: Campylobacter và Helicobacter BG Y Huế: Các Thuốc Kháng Virus BG Y Huế: Các cầu khuẩn gây bệnh BG Y Huế: Các xoắn khuẩn BG Y Huế: Di truyền vi khuẩn BG Y Huế: Haemophilus và Bordetella BG Y Huế: Họ vi khuẩn đường ruột Enterobacteriaceae BG ...
Read More »

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN
Ebook Y Dược Huế

Bạn đăng ký mail nhận tin mới từ bài giảng Y Dược Huế, chúng tôi sẽ gỡi những thông tin mới nhất tới mại bạn