Chuyên ngành:   / Khoa học sức khoẻ / Y học  Sơ lược: Câu 1: Nêu các loại hình thể của vi khuẩn và nêu ý nghĩa của chúng trong chẩn đoán vi sinh. Câu 2: Kể tên các thành phần cấu tạo của vi khuẩn và nêu chức năng của các thành phần ...
Read More »