Mục tiêu: - Nắm được đặc điểm lâm sàng của bệnh sốt rét. - Phân biệt các thể bệnh sốt rét và chẩn đoán sốt rét - Nguyên tắc và mục tiêu điều trị, các nhóm thuốc sốt rét và các thuốc sốt rét được sử dụng trong chương trình phòng chống sốt ...
Read More »