Mục tiêu: - Nắm được đặc điểm lâm sàng của bệnh sốt rét. - Phân biệt các thể bệnh sốt rét và chẩn đoán sốt rét - Nguyên tắc và…