Sơ lược: • Tràn dịch trong lồng ngực • Thoát vị hoành bẩm sinh • Tổn thương khác – Congenital Cystic Adenomatoid Malformation – Pulmonary Sequestration. • Tổn thương tim Download: Tại đây Link dự phòng: http://www.mediafire.com/download/kt1bdo7iov5rs1k/Sieu+am+san.pdf
Read More »