Chủ biên: GS. Dương Thị Cương NXB: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học Năm xuất bản: 2004 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt Chuyên ngành: Giáo Trình Sản Phụ Khoa…