Ngoại bệnh lý 1 bao gồm các kiến thức cơ bản ngoại khoa về tiêu hoá, gan mật, nhi khoa   1. Ung thư thực quản 2. Thủng dạ dày…