Giáo trình Mô học Đại học Y Hà Nội xuất bản năm 2004 của nhà xuất bản Y Học – bộ giáo trình đầy đủ gồm 4 phần và 20 chương nằm gọn trong hơn 700 trang sách  là tài liệu không thể thiếu với bất kỳ sinh viên Y ...
Read More »