Tag archives for Miễn dịch

image-335
image-335

[ĐH Y HUẾ]: Miễn dịch cơ bản

Khái niệm về miễn dịch học Kháng nguyên và kháng nguyên MHC Kháng thể và bổ thể Tổ chức và tế bào của hệ miễn dịch Điều hòa đáp ứng miễn dịch Đáp ứng tạo kháng thể và miễn dịch trung gian tế bào   Download: tại đây   Nguồn: ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ
Read More »

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN
Ebook Y Dược Huế

Bạn đăng ký mail nhận tin mới từ bài giảng Y Dược Huế, chúng tôi sẽ gỡi những thông tin mới nhất tới mại bạn