Tài liệu này là slide hướng dẫn cơ bản nhất về các chỉ số của công thức máu như HC, HBG, HCT,.... Nó nêu lên các chỉ số bình thường,…