Tài liệu này là slide hướng dẫn cơ bản nhất về các chỉ số của công thức máu như HC, HBG, HCT,.... Nó nêu lên các chỉ số bình thường, của các chỉ số này, phần cuối có 1 vài slide để ta làm quen vs việc đánh giá huyết ...
Read More »