Mục tiêu: - Nắm chắc được đặc điểm sinh học và vai trò y học của giun móc mỏ, giun lươn. - Nắm được các biện pháp phòng chống.     Link tải: Đây   Nguồn: Học viện quân sự Bộ môn Sốt rét – Ký sinh trùng & côn trùng TS Nguyễn Ngọc San
Read More »