Nội dung: - các thời kỳ phát triển của trẻ em, sự phát triển về thể chất của trẻ, - cs sức khoẻ ban đầu, - đặc điểm da - cơ xương của trẻ - cstrẻ bị suy dinh dưỡng - cs trẻ bị còi xương - chương tiêu hoá: + đặc điểm hệ tiêu hoá trẻ ...
Read More »