Ebook: Hướng dẫn đọc điện tim Gs. Trần Đỗ Trinh Điện tâm đồ là một đường cong ghi lại các biến thiên của các điện lực do tim phát ra…