Bài giảng hướng dẫn chi tiết cách đánh giá và phân loại trẻ bệnh theo IMCI. Bướu giáp đơn Cập nhật các hướng dẫn mới trong lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh. Dinh dưỡng trẻ em Giới thiệu chương trình IMCI Hướng dẫn chẩn đoán đau bụng cấp ở trẻ em Hướng dẫn đánh giá và ...
Read More »