Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Hiện nay có nhiều kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại như

chụp CLVT, CHT, chụp xạ hình. Các kỹ thuật này giúp cho
việc chẩn đoán bệnh nhanh chóng và chính xác. Tuy nhiên
giá thành đắt và không có điều kiện thực hiện đại trà
Kỹ thuật Xquang thường quy vẫn giữ vai trò quan trọng
trong việ xác định chẩn đoán ban đầu của bệnh , nhiều
trường hợp Xquang thường quy có khả năng khẳng định
chẩn đoán cuối cùng của bệnh,trong đó xác định các bệnh
về phổi chiếm một tỉ lệ khá cao.Chính vì vậy chúng tôi chọn
chủ đề báo cáo cho buổi sinh hoạt chuyên môn ngày hôm
nay là “Hình ảnh Xquang một số bệnh phổi thường gặp

Download: Tại đây

 

Bình luận facebook

Bình luận

Đánh giá bài viết này