Archives for YTCC

image-552
image-552

Khoa học hành vi và GDSK

Sơ lược: Sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng. Lời giới thiệu 1. Khái niệm, vị trí, vai trò của truyền thông-giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe 2. Giới thiệu về truyền thông và các mô hình truyền thông 3. Hành vi sức khỏe, quá trình thay đổi hành ...
Read More »
image-549
image-549

Dân số học

Giới thiệu Bộ môn Dân số là một cấu phần của Khoa Sức khoẻ Cộng đồng – Trường Đại học Y tế Công cộng (ĐH YTCC). Nhiệm vụ chính của bộ môn là giảng dạy các vấn đề về dân số học và những khía cạnh có liên quan cho các ...
Read More »
image-542
image-542

Tài liệu cho sinh viên YTCC

       Theo định nghĩa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, “Sức Khỏe là tình trạng hoàn hảo về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không phải chỉ là không có bệnh tật.” Một cơ thể không bệnh tật nhưng sống trong một môi trường xã hội bất ...
Read More »

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN
Ebook Y Dược Huế

Bạn đăng ký mail nhận tin mới từ bài giảng Y Dược Huế, chúng tôi sẽ gỡi những thông tin mới nhất tới mại bạn